OSS紹介

OSSバージョンアップ情報

■2018-10-12
[VerUP]OTRS Help Desk 6.0.12(リリース日:2018/10/05)
■2018-10-12
[VerUP]OTRS ITSM 6.0.12(リリース日:2018/10/05)
■2018-10-12
[VerUP]Dovecot 2.3.3(リリース日:2018/10/01)
■2018-10-12
[VerUP]Samba 4.8.6(リリース日:2018/10/09)
■2018-10-12
[VerUP]JBoss Enterprise BRMS Platform 7.1(リリース日:2018/10/12)
■2018-10-12
[VerUP]Apache Subversion 1.10.3(リリース日:2018/10/10)
■2018-10-12
[VerUP]PHP 7.2.11(リリース日:2018/10/11)
■2018-10-12
[VerUP]PHP 7.1.23(リリース日:2018/10/11)
■2018-10-12
[VerUP]MongoDB 4.0.3(リリース日:2018/10/09)
■2018-10-05
[VerUP]Elasticsearch 6.4.2(リリース日:2018/10/02)
■2018-10-05
[VerUP]Groonga 8.0.7(リリース日:2018/09/29)
■2018-10-05
[VerUP]Jackson 2.9.7(リリース日:2018/09/20)
■2018-10-05
[VerUP]Neo4j 3.4.8(リリース日:2018/10/04)
■2018-10-05
[VerUP]Nginx 1.15.5(リリース日:2018/10/02)
■2018-10-05
[VerUP]Zabbix 4.0.0(リリース日:2018/10/01)
■2018-10-05
[VerUP]BIND 9.11.4-P2(リリース日:2018/09/19)
■2018-10-05
[VerUP]BIND 9.10.8-P1(リリース日:2018/08/08)
■2018-10-05
[VerUP]BIND 9.9.13-P1(リリース日:2018/08/08)
■2018-10-05
[VerUP]Squid 4.3(リリース日:2018/09/30)
■2018-10-05
[VerUP]Apache ManifoldCF 2.11(リリース日:2018/09/28)
■2018-09-28
[VerUP]Spring Security 5.1.0(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]Keycloak 4.5.0(リリース日:2018/09/26)
■2018-09-28
[VerUP]Chef 14.5.33(リリース日:2018/09/22)
■2018-09-28
[VerUP]Chef 14.5.27(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]OTRS ITSM 4.0.32(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]OTRS ITSM 6.0.11(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]OTRS ITSM 5.s.30(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]OTRS Help Desk 4.0.32(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]OTRS Help Desk 6.0.11(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]OTRS Help Desk 5.s.30(リリース日:2018/09/21)
■2018-09-28
[VerUP]Nginx 1.15.4(リリース日:2018/09/25)
■2018-09-28
[VerUP]Samba 4.9.1(リリース日:2018/09/24)
■2018-09-28
[VerUP]Spring Framework 5.1.0(リリース日:2018/09/27)
■2018-09-28
[VerUP]Apache Solr(コミュニティ版) 7.5.0(リリース日:2018/09/24)
■2018-09-28
[VerUP]Apache HTTP Server 2.4.35(リリース日:2018/09/22)
■2018-09-21
[VerUP]React 16.5.2(リリース日:2018/09/18)
■2018-09-21
[VerUP]Elasticsearch 6.4.1(リリース日:2018/09/18)
■2018-09-21
[VerUP]Zabbix 3.4.14(リリース日:2018/09/14)
■2018-09-21
[VerUP]Zabbix 3.0.22(リリース日:2018/09/14)
■2018-09-21
[VerUP]Courier-IMAP 5.0.0(リリース日:2018/09/13)
■2018-09-21
[VerUP]BIND 9.12.2-P2(リリース日:2018/09/19)
■2018-09-21
[VerUP]Apache Tomcat 7.0.91(リリース日:2018/09/19)
■2018-09-21
[VerUP]MongoDB 3.6.8(リリース日:2018/09/19)
■2018-09-21
[VerUP]MongoDB 3.2.21(リリース日:2018/09/07)
■2018-09-14
[VerUP]React 16.5.1(リリース日:2018/09/14)
■2018-09-14
[VerUP]Spring Security 4.2.8(リリース日:2018/09/11)
■2018-09-14
[VerUP]Spring Security 5.0.8(リリース日:2018/09/11)
■2018-09-14
[VerUP]Neo4j 3.3.7(リリース日:2018/09/12)
■2018-09-14
[VerUP]Drupal 8.6.1(リリース日:2018/09/10)
■2018-09-14
[VerUP]OpenIDM 6.0.0.2(リリース日:2018/09/03)
■2018-09-14
[VerUP]Samba 4.9.0(リリース日:2018/09/13)
■2018-09-14
[VerUP]Spring Framework 5.0.9(リリース日:2018/09/07)
■2018-09-14
[VerUP]Apache Tomcat 8.5.34(リリース日:2018/09/10)
■2018-09-14
[VerUP]Apache Tomcat 9.0.12(リリース日:2018/09/10)
■2018-09-14
[VerUP]PHP 7.2.10(リリース日:2018/09/13)
■2018-09-14
[VerUP]PHP 7.1.22(リリース日:2018/09/13)
■2018-09-14
[VerUP]PHP 7.0.32(リリース日:2018/09/13)
■2018-09-14
[VerUP]PHP 5.6.38(リリース日:2018/09/13)
■2018-09-14
[VerUP]MongoDB 3.4.17(リリース日:2018/09/07)
■2018-09-07
[VerUP]React 16.5.0(リリース日:2018/09/05)
■2018-09-07
[VerUP]Keycloak 4.4.0(リリース日:2018/09/05)
■2018-09-07
[VerUP]Neo4j 3.4.7(リリース日:2018/08/31)
■2018-09-07
[VerUP]Drupal 8.5.7(リリース日:2018/09/05)
■2018-09-03
[VerUP]Fluentd 1.2.5(リリース日:2018/08/23)
■2018-09-03
[VerUP]Groonga 8.0.6(リリース日:2018/08/29)
■2018-09-03
[VerUP]Chef 14.4.56(リリース日:2018/08/29)
■2018-09-03
[VerUP]Neo4j 3.4.6(リリース日:2018/08/16)
■2018-09-03
[VerUP]WildFly 14.0(リリース日:2018/08/30)
■2018-09-03
[VerUP]OpenStack Rocky(リリース日:2018/08/30)
■2018-09-03
[VerUP]Nginx 1.15.3(リリース日:2018/08/28)
■2018-09-03
[VerUP]Zabbix 3.4.13(リリース日:2018/08/27)
■2018-09-03
[VerUP]Zabbix 3.0.21(リリース日:2018/08/27)
■2018-09-03
[VerUP]OpenAM 6.0.0.4(リリース日:2018/08/24)
■2018-09-03
[VerUP]Samba 4.7.10(リリース日:2018/08/27)
■2018-09-03
[VerUP]Samba 4.8.5(リリース日:2018/08/24)
■2018-09-03
[VerUP]BIND 9.12.2-P1(リリース日:2018/08/08)
■2018-09-03
[VerUP]Hibernate 5.1.16.Final(リリース日:2018/08/30)
■2018-09-02
[VerUP]MongoDB 4.0.2(リリース日:2018/08/29)
■2018-09-02
[VerUP]MongoDB 3.6.7(リリース日:2018/08/25)
■2018-08-27
[VerUP]Elasticsearch 6.4.0(リリース日:2018/08/23)
■2018-08-27
[VerUP]Elasticsearch 5.6.11(リリース日:2018/08/23)
■2018-08-27
[VerUP]Docker 18.06.1(リリース日:2018/08/21)
■2018-08-27
[VerUP]Apache Struts 2.5.17(リリース日:2018/08/22)
■2018-08-27
[VerUP]Apache Struts 2.3.35(リリース日:2018/08/22)
■2018-08-27
[VerUP]Apache Tomcat 9.0.11(リリース日:2018/08/11)
■2018-08-27
[VerUP]Apache Tomcat 8.5.33(リリース日:2018/08/12)
■2018-08-27
[VerUP]PHP 7.1.21(リリース日:2018/08/17)
■2018-08-27
[VerUP]Chef 14.4.49(リリース日:2018/08/24)
■2018-08-20
[VerUP]Chef 13.10.4(リリース日:2018/08/08)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 18.06.0(リリース日:2018/07/18)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 18.05.0(リリース日:2018/05/09)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 18.03.1(リリース日:2018/04/26)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 18.04.0(リリース日:2018/04/10)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 18.03.0(リリース日:2018/03/22)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.12.1(リリース日:2018/02/22)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 18.02.0(リリース日:2018/02/08)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 18.01.0(リリース日:2018/01/11)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.12.0(リリース日:2018/01/03)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.09.1(リリース日:2017/12/08)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.11.0(リリース日:2017/11/20)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.10.0(リリース日:2017/10/18)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.09.0(リリース日:2017/09/27)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.06.2(リリース日:2017/09/05)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.07.0(リリース日:2017/08/29)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.06.1(リリース日:2017/08/18)
■2018-08-20
[VerUP]Docker 17.06.0(リリース日:2017/06/28)
■2018-08-20
[VerUP]Pacemaker 2.0.0(リリース日:2018/07/06)
■2018-08-20
[VerUP]Samba 4.8.4(リリース日:2018/08/14)
■2018-08-20
[VerUP]Samba 4.7.9(リリース日:2018/08/14)
■2018-08-20
[VerUP]Samba 4.6.16(リリース日:2018/08/14)
■2018-08-20
[VerUP]Hibernate 5.3.5.Final(リリース日:2018/08/14)
■2018-08-20
[VerUP]Red Hat Decision Manager 7.0.1(リリース日:2018/07/04)
■2018-08-20
[VerUP]PHP 7.2.9(リリース日:2018/08/16)
■2018-08-20
[VerUP]Keycloak 4.3.0(リリース日:2018/08/16)
■2018-08-20
[VerUP]Keycloak 4.2.1(リリース日:2018/08/03)
■2018-08-20
[VerUP]Redis 4.0.11(リリース日:2018/08/03)
■2018-08-20
[VerUP]JasperReports Library (Community版) 6.7.0(リリース日:2018/08/09)
■2018-08-20
[VerUP]Squid 4.2(リリース日:2018/08/05)
■2018-08-20
[VerUP]Apache Subversion 1.9.9(リリース日:2018/07/20)
■2018-08-20
[VerUP]Ruby on Rails 5.2.1(リリース日:2018/08/07)
■2018-08-20
[VerUP]MongoDB 4.0.1(リリース日:2018/08/06)
■2018-08-20
[VerUP]PostgreSQL 10.5(リリース日:2018/08/09)
■2018-08-20
[VerUP]PostgreSQL 9.6.10(リリース日:2018/08/09)
■2018-08-20
[VerUP]PostgreSQL 9.5.14(リリース日:2018/08/09)
■2018-08-20
[VerUP]PostgreSQL 9.4.19(リリース日:2018/08/09)
■2018-08-20
[VerUP]PostgreSQL 9.3.24(リリース日:2018/08/09)
■2018-08-16
[VerUP]OpenAM 13.5.2(リリース日:2018/06/18)
■2018-08-06
[VerUP]React 16.4.2(リリース日:2018/08/02)
■2018-08-06
[VerUP]Fluentd 1.2.4(リリース日:2018/08/01)
■2018-08-06
[VerUP]Keycloak 4.2.0(リリース日:2018/08/01)
■2018-08-06
[VerUP]Groonga 8.0.5(リリース日:2018/07/29)
■2018-08-06
[VerUP]Drupal 8.5.6(リリース日:2018/08/01)
■2018-08-06
[VerUP]OTRS Help Desk 6.0.10(リリース日:2018/07/31)
■2018-08-06
[VerUP]OTRS Help Desk 5.s.29(リリース日:2018/07/31)
■2018-08-06
[VerUP]OTRS Help Desk 4.0.31(リリース日:2018/07/31)
■2018-08-06
[VerUP]Nginx 1.15.2(リリース日:2018/07/24)
■2018-08-06
[VerUP]Zabbix 3.4.12(リリース日:2018/07/30)
■2018-08-06
[VerUP]Zabbix 3.0.20(リリース日:2018/07/30)
■2018-08-06
[VerUP]Zabbix 2.2.23(リリース日:2018/07/30)
■2018-08-06
[VerUP]OpenIDM 6.0.0(リリース日:2018/06/20)
■2018-08-06
[VerUP]OpenDJ 6.0.0(リリース日:2018/05/04)
■2018-08-06
[VerUP]OpenAM 6.0.0.3(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]OpenAM 6.0.0.2(リリース日:2018/06/15)
■2018-08-06
[VerUP]OpenAM 6.0.0.1(リリース日:2018/05/25)
■2018-08-06
[VerUP]ForgeRock AM 6.0.0(リリース日:2018/05/04)
■2018-08-06
[VerUP]Hibernate 5.3.4.Final(リリース日:2018/08/02)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL Cluster 7.6.7(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL Cluster 7.5.11(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL Cluster 7.4.21(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL Cluster 7.3.22(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL Cluster 7.2.34(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL 8.0.12(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL 5.7.23(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL 5.6.41(リリース日:2018/07/27)
■2018-08-06
[VerUP]MySQL 5.5.61(リリース日:2018/07/27)
■2018-07-30
[VerUP]Elasticsearch 6.3.2(リリース日:2018/07/24)
■2018-07-30
[VerUP]Spring Security 5.0.7(リリース日:2018/07/26)
■2018-07-30
[VerUP]Chef 14.3.37(リリース日:2018/07/10)
■2018-07-30
[VerUP]Neo4j 3.4.5(リリース日:2018/07/26)
■2018-07-30
[VerUP]OTRS Help Desk 6.0.9(リリース日:2018/07/24)
■2018-07-30
[VerUP]OTRS ITSM 6.0.9(リリース日:2018/07/24)
■2018-07-30
[VerUP]Joomla! 3.8.10(リリース日:2018/06/26)
■2018-07-30
[VerUP]DRBD 9.0.15-1(リリース日:2018/07/20)
■2018-07-30
[VerUP]Hibernate 5.3.3.Final(リリース日:2018/07/24)
■2018-07-30
[VerUP]Spring Framework 5.0.8(リリース日:2018/07/26)
■2018-07-30
[VerUP]Apache Subversion 1.10.2(リリース日:2018/07/20)
■2018-07-30
[VerUP]Apache log4j 2.11.1(リリース日:2018/07/22)
■2018-07-30
[VerUP]PHP 5.6.37(リリース日:2018/07/19)
■2018-07-30
[VerUP]PHP 7.1.20(リリース日:2018/07/19)
■2018-07-24
[VerUP]InfluxDB 1.6.0(リリース日:2018/07/05)
■2018-07-24
[VerUP]Dovecot 2.3.2.1(リリース日:2018/07/09)
■2018-07-24
[VerUP]Dovecot 2.2.36(リリース日:2018/05/23)
■2018-07-24
[VerUP]Jboss EWS (RedHat) 5.0.0(リリース日:2018/07/12)
■2018-07-24
[VerUP]Squid 3.5.28(リリース日:2018/07/15)
■2018-07-24
[VerUP]Apache HTTP Server 2.4.34(リリース日:2018/07/16)
■2018-07-24
[VerUP]PHP 7.2.8(リリース日:2018/07/19)
■2018-07-24
[VerUP]PHP 7.0.31(リリース日:2018/07/19)
■2018-07-23
[VerUP]Chef 14.2.0(リリース日:2018/06/08)
■2018-07-23
[VerUP]Neo4j 3.4.4(リリース日:2018/07/11)
■2018-07-23
[VerUP]Neo4j 3.4.3(リリース日:2018/07/05)
■2018-07-23
[VerUP]Neo4j 3.4.2(リリース日:2018/07/04)
■2018-07-23
[VerUP]Pacemaker 1.1.19(リリース日:2018/07/13)
■2018-07-23
[VerUP]BIND 9.12.2(リリース日:2018/07/11)
■2018-07-23
[VerUP]Apache Tomcat 8.0.53(リリース日:2018/07/05)
■2018-07-23
[VerUP]Apache Tomcat 7.0.90(リリース日:2018/07/06)
■2018-07-23
[VerUP]MongoDB 4.0.0(リリース日:2018/06/27)
■2018-07-23
[VerUP]MongoDB 3.6.6(リリース日:2018/07/10)
■2018-07-23
[VerUP]MongoDB 3.4.16(リリース日:2018/07/10)
■2018-07-11
[VerUP]Elasticsearch 6.3.1(リリース日:2018/07/05)
■2018-07-11
[VerUP]Keycloak 4.1.0(リリース日:2018/07/04)
■2018-07-11
[VerUP]Groonga 8.0.4(リリース日:2018/06/29)
■2018-07-11
[VerUP]Drupal 8.5.5(リリース日:2018/07/04)
■2018-07-11
[VerUP]Nginx 1.15.1(リリース日:2018/07/03)
■2018-07-11
[VerUP]Liferay Portal Community Edition 7.1 CE GA1(リリース日:2018/07/02)
■2018-07-11
[VerUP]Dovecot 2.3.2(リリース日:2018/06/18)
■2018-07-11
[VerUP]Hibernate 5.1.15.Final(リリース日:2018/07/04)
■2018-07-11
[VerUP]Hibernate 5.3.2.Final(リリース日:2018/07/05)
■2018-07-11
[VerUP]Squid 4.1(リリース日:2018/07/02)
■2018-07-11
[VerUP]Apache Solr(コミュニティ版) 6.6.5(リリース日:2018/07/03)
■2018-07-11
[VerUP]CentOS 6.10(リリース日:2018/07/03)

※定期的にメンテナンスを実施しておりますが、一部情報が古い場合がございます。ご了承ください。

 • OpenStandiaサポート対象オープンソース|50種類以上のOSSのサポートをご提供します。
 • 人気OpenAM
 • 注目MongoDB
 • OpenIDM
 • Corosync
 • Postfix
 • Apache HTTP Server
 • ZABBIX
 • BIND
 • Apache Struts
 • PostgreSQL
 • Pentaho
 • Spring Framework
 • Apache Tomcat
 • Solr
 • Dovecot
 • iBATIS
 • DRBD
 • MySQL
 • JBoss
 • Liferay
 • Ruby on Rails
 • Jaspersoft
 • OpenLDAP
 • Apache log4j
 • Apache Subversion
 • BIND
 • OpenDJ
 • Pacemaker
 • Samba
 • Red Hat Enterprise Linux
 • Nginx
 • sendmail
 • Courier-IMAP
 • Heartbeat
 • Hibernate
 • Hinemos
 • MyBatis
 • MySQL Cluster
 • Apache Axis2
 • Squid
 • OpenSSO
<--!-->